4.150. Rzucamy symetryczną dziesięciościenną kostką do gry, z cyframi na ścian. kach od 0 do 9. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosowana cyfra jest: a) liczbą pierwszą i nie jest liczbą nieparzystą b) wylosowana cyfra jest podzielna przez 3 lub jest większa od 7

 4.150. Rzucamy symetryczną dziesięciościenną kostką do gry, z cyframi na ścian. kach od 0 do 9. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosowana cyfra jest: a) liczbą pierwszą i nie jest liczbą nieparzystą b) wylosowana cyfra jest podzielna przez 3 lub jest większa od 7

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz