...

4.152. Wykaż, że suma promienia okręgu opisanego na trojkącie prostokątnym i promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równa średniej arytmetycz długości przyprostokątnych tego trójkąta, 4.153. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny wiedząc, te wód tego trójkąta wynosi 30 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie je równy 6,5 cm.

4.152. Wykaż, że suma promienia okręgu opisanego na trojkącie prostokątnym i promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równa średniej arytmetycz długości przyprostokątnych tego trójkąta, 4.153. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny wiedząc, te wód tego trójkąta wynosi 30 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie je równy 6,5 cm.

Zobacz!