...

4.155. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Wyznacz wysokok tego trójkąta poprowadzona na podstawę. Następnie oblicz promień okręgu wpisa nego w ten trójkąt, korzystając z twierdzenia o odcinkach stycznych i z twierdzenia Pitagorasa. a) 5 cm, 5 cm, 6 cm b) 13 cm, 13 cm, 24 cm

4.155. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Wyznacz wysokok tego trójkąta poprowadzona na podstawę. Następnie oblicz promień okręgu wpisa nego w ten trójkąt, korzystając z twierdzenia o odcinkach stycznych i z twierdzenia Pitagorasa. a) 5 cm, 5 cm, 6 cm b) 13 cm, 13 cm, 24 cm

Zobacz!