...

4.156. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Wyznacz wysokość tego trójkąta poprowadzona na podstawę. Następnie oblicz promień okręgu wpi sanego w ten trójkąt, korzystając z podobieństwa odpowiednich trójkątów. a) 5 cm, 5 cm, 8 cm b) 25 cm, 25 cm, 14 cm

4.156. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Wyznacz wysokość tego trójkąta poprowadzona na podstawę. Następnie oblicz promień okręgu wpi sanego w ten trójkąt, korzystając z podobieństwa odpowiednich trójkątów. a) 5 cm, 5 cm, 8 cm b) 25 cm, 25 cm, 14 cm

Zobacz!