...

4.157. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym ACBC), wysokość D jest równa 18 cm. Wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest rów ny 8 cm, oblicz długości boków tego trójkąta, 4.158. Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC ma długość 12 cm. Promie okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3 cm. Oblicz długość ramienia teg trójkąta, 4.159. Boki trójkąta mają długość 4 cm, 5 cm, 6 cm. Oblicz długości odcinków na jakie dwusieczna największego kąta trójkąta dzieli bok, leżący naprzeciw tego katz

4.157. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym ACBC), wysokość D jest równa 18 cm. Wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest rów ny 8 cm, oblicz długości boków tego trójkąta, 4.158. Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC ma długość 12 cm. Promie okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3 cm. Oblicz długość ramienia teg trójkąta, 4.159. Boki trójkąta mają długość 4 cm, 5 cm, 6 cm. Oblicz długości odcinków na jakie dwusieczna największego kąta trójkąta dzieli bok, leżący naprzeciw tego katz

Zobacz!