...

4.160. Różnica długości dwóch boków trójkąta jest równa 6 cm. Dwusieczna kata leżącego między tymi bokami przecina trzeci bok trójkąta w stosunku 3: 1. Obli długości tych dwóch boków.

4.160. Różnica długości dwóch boków trójkąta jest równa 6 cm. Dwusieczna kata leżącego między tymi bokami przecina trzeci bok trójkąta w stosunku 3: 1. Obli długości tych dwóch boków.

Zobacz!