...

4.162. W tidkącie równoramiennym ABC, w którym (AC = |BC, poprowadzo- no dwusieczną kąta BAC, która przecięła bok BC w punkcie D oraz |CD|=4- a) Oblicz długość podstawy AB b) Wiedząc dodatkowo, że odcinek DE jest wysokością trójkąta ABD, oblicz (AE BE W trójkącie równoramiennym boki mają długość 12 cm, 10 cm, 10 cm. W trójkąt wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków: a) na jakie punkt styczności okręgu z ramieniem dzieli to ramię, b) na jakie dwusieczna kąta przy podstawie dzieli przeciwlegle temu kątowi ramię.

4.162. W tidkącie równoramiennym ABC, w którym (AC = |BC, poprowadzo- no dwusieczną kąta BAC, która przecięła bok BC w punkcie D oraz |CD|=4- a) Oblicz długość podstawy AB b) Wiedząc dodatkowo, że odcinek DE jest wysokością trójkąta ABD, oblicz (AE BE W trójkącie równoramiennym boki mają długość 12 cm, 10 cm, 10 cm. W trójkąt wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków: a) na jakie punkt styczności okręgu z ramieniem dzieli to ramię, b) na jakie dwusieczna kąta przy podstawie dzieli przeciwlegle temu kątowi ramię.

Zobacz!