...

4.167. W trójkącie prostokątnym dwusieczna kąta prostego podzieliła przeciwpro stokątną na odcinki długości 3 cm 14 cm. Oblicz: a) długości przyprostokątnych tego trójkąta, b) odcinka tej dwusiecznej, zawartego w trójkącie.

4.167. W trójkącie prostokątnym dwusieczna kąta prostego podzieliła przeciwpro stokątną na odcinki długości 3 cm 14 cm. Oblicz: a) długości przyprostokątnych tego trójkąta, b) odcinka tej dwusiecznej, zawartego w trójkącie.

Zobacz!