...

4.168. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 12. Dwusiecz- na kąta BAC przecina bok BC w punkcie D, którego odległość od podstawy AB jest równa 4 11 Wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3, oblicz: a) długość odcinka AD b) wysokość CE. 146 Matematyka. Zbiór zadan. Klasa 2. Zakres rozszerzony

4.168. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 12. Dwusiecz- na kąta BAC przecina bok BC w punkcie D, którego odległość od podstawy AB jest równa 4 11 Wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3, oblicz: a) długość odcinka AD b) wysokość CE. 146 Matematyka. Zbiór zadan. Klasa 2. Zakres rozszerzony

Zobacz!