4 169. Sześciu przyjaciół, wśród nich Jacek i Placek, wybrało się do kina. Mają bi- kolejnymi miejscami w jednym rzędzie. Zakładając, że usiądą losowo na tych miejscach, oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: al Jacek i Placek usiądą na miejscach najbardziej od siebie odległych b) Jacek Placek usiądą na dwóch pierwszych miejscach, w podanej kolejności, licząc od lewej strony d między Jackiem i Plackiem usiądzie jeszcze jedna osoba.

4 169. Sześciu przyjaciół, wśród nich Jacek i Placek, wybrało się do kina. Mają bi- kolejnymi miejscami w jednym rzędzie. Zakładając, że usiądą losowo na tych miejscach, oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: al Jacek i Placek usiądą na miejscach najbardziej od siebie odległych b) Jacek Placek usiądą na dwóch pierwszych miejscach, w podanej kolejności, licząc od lewej strony d między Jackiem i Plackiem usiądzie jeszcze jedna osoba.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz