4.187. W sklepie w kartonie znajduje się 20 zarówek, w tym pewna liczba żarówek Wybieramy losowo dwie żarówki, lle co najwyżej dobrych żarówek znaj duje się w tym kartonie, jeżeli prawdopodobieństwo wylosowania jednej żarówki dobrej i jednej wadliwej jest większe od 0,1? wadliwych.

 4.187. W sklepie w kartonie znajduje się 20 zarówek, w tym pewna liczba żarówek Wybieramy losowo dwie żarówki, lle co najwyżej dobrych żarówek znaj duje się w tym kartonie, jeżeli prawdopodobieństwo wylosowania jednej żarówki dobrej i jednej wadliwej jest większe od 0,1? wadliwych.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz