4.242. Strzelec oddaje n niezależnych strzałów do celu, przy czym prawdopodo bieństwo nietrafienia w cel w k-tym strzale jest równe 1/((k + 1) ^ 2) gdzie k=1,2,…,n, . Wykaż, że prawdopodobieństwo trafienia we wszystkich n strzałach jest równe n+2 2(n+1) .

4.242. Strzelec oddaje n niezależnych strzałów do celu, przy czym prawdopodo bieństwo nietrafienia w cel w k-tym strzale jest równe 1/((k + 1) ^ 2) gdzie k=1,2,…,n, . Wykaż, że prawdopodobieństwo trafienia we wszystkich n strzałach jest równe n+2 2(n+1) .

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz