4.25. W Oblicz: trójkącie ABC boki mają długość: a) wysokość CD tego trójkąta, b) długość środkowej AE, c) długość odcinka DE. |AB| = 18 cm, |BC| = |AC| = 15 cm .

4.25. W Oblicz: trójkącie ABC boki mają długość: a) wysokość CD tego trójkąta, b) długość środkowej AE, c) długość odcinka DE. |AB| = 18 cm, |BC| = |AC| = 15 cm .