4.261. Uczestników turnieju szachowego podzielono na dwie rozłączne podgrupy AIB. Stosunek liczby graczy w grupie A do liczby graczy w grupie B wynosił 3:4. W grupie A każdy rozegrał z każdym jedna partię, a w grupie B każdy z każdym ro regrał trzy partie. Łącznie w obu grupach rozegrano 21 partii. Ilu było uczestników turnieju?

4.261. Uczestników turnieju szachowego podzielono na dwie rozłączne podgrupy AIB. Stosunek liczby graczy w grupie A do liczby graczy w grupie B wynosił 3:4. W grupie A każdy rozegrał z każdym jedna partię, a w grupie B każdy z każdym ro regrał trzy partie. Łącznie w obu grupach rozegrano 21 partii. Ilu było uczestników turnieju?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz