4.267. W pewnej klasie 40% wszystkich uczniów stanowią dziewczynki. Wybiera my losowo kolejno dwie osoby z tej klasy. Ilu jest wszystkich uczniów w klasie, jeśli prawdopodobieństwo wylosowania najpierw dziewczynki, a potem chłopca jest równe 36 145

4.267. W pewnej klasie 40% wszystkich uczniów stanowią dziewczynki. Wybiera my losowo kolejno dwie osoby z tej klasy. Ilu jest wszystkich uczniów w klasie, jeśli prawdopodobieństwo wylosowania najpierw dziewczynki, a potem chłopca jest równe 36 145

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz