4.27. Boki trójkąta mają długość: 9 cm, 12 cm, 15 cm. ciężkości tego trójkąta: a) od dwóch jego krótszych boków, b) od wierzchołków tego trójkąta.

4.27. Boki trójkąta mają długość: 9 cm, 12 cm, 15 cm. ciężkości tego trójkąta: a) od dwóch jego krótszych boków, b) od wierzchołków tego trójkąta.