...

4.279. W urnie są trzy czarne kule i jedna biała. Losujemy jedną kulę. Jeśli wylo 4.4 kule czarną – wkładamy ją z powrotem do urny. Jeśli wylosujemy kulę białą stadamy ją z powrotem do urny i dokładamy jeszcze jedną kulę białą. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wykonując trzy takie losowania, otrzymamy: a) trzy razy kulę białą b) trzy razu kulę czarną ) dwa razy kulę białą i raz kulę czarną.

4.279. W urnie są trzy czarne kule i jedna biała. Losujemy jedną kulę. Jeśli wylo 4.4 kule czarną – wkładamy ją z powrotem do urny. Jeśli wylosujemy kulę białą stadamy ją z powrotem do urny i dokładamy jeszcze jedną kulę białą. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wykonując trzy takie losowania, otrzymamy: a) trzy razy kulę białą b) trzy razu kulę czarną ) dwa razy kulę białą i raz kulę czarną.

Zobacz!

Dodaj komentarz