...

4.281. Z grupy złożonej z 8 dziewcząt i 10 chłopców losujemy trzy osoby, a na stępnie z tych trzech osób losujemy jedną, która będzie reprezentantem tej gru py w radzie szkoły. Oblicz prawdopodobieństwo, że grupę będzie reprezentować dziewczyna.

4.281. Z grupy złożonej z 8 dziewcząt i 10 chłopców losujemy trzy osoby, a na stępnie z tych trzech osób losujemy jedną, która będzie reprezentantem tej gru py w radzie szkoły. Oblicz prawdopodobieństwo, że grupę będzie reprezentować dziewczyna. 

Zobacz!

Dodaj komentarz