4.29. W trójkącie ABC poprowadzono środkową AD. Punkt E jest środkiem od przecina bok AB w punkcie P. Wykaż, że CE^; |PB|=2|AP|. cinka AD. Półprosta D

4.29. W trójkącie ABC poprowadzono środkową AD. Punkt E jest środkiem od przecina bok AB w punkcie P. Wykaż, że CE^; |PB|=2|AP|. cinka AD. Półprosta D