4.31. Trójkąt ABC jest równoboczny, a jego bok ma długość należy do boku AC oraz |AD| = 1 punkt P. Wykaż, że jeśli CP|=1 , to a, a > 1 . Punkt D . Na przedłużeniu boku BC poza punkt C leży trójkąt DBP jest równoramienny.

4.31. Trójkąt ABC jest równoboczny, a jego bok ma długość należy do boku AC oraz |AD| = 1 punkt P. Wykaż, że jeśli CP|=1 , to a, a > 1 . Punkt D . Na przedłużeniu boku BC poza punkt C leży trójkąt DBP jest równoramienny.