4.37. Wyznacz wszystkie wartości m, dla których funkcja liniowa: a) y = (m + 1) * x + 2 jest rosnąca c) y = (2 – m) * x + 3n jest stała e y = 3x + 7 + mx jest malejąca A) f(x)=3+(3- sqrt 2 ); b) y = (2m + 3) * x – m jest malejąca d) y = 4mx – 2x + 5 jest rosnąca y = 1 + m jest stała. f)

4.37. Wyznacz wszystkie wartości m, dla których funkcja liniowa: a) y = (m + 1) * x + 2 jest rosnąca c) y = (2 – m) * x + 3n jest stała e y = 3x + 7 + mx jest malejąca A) f(x)=3+(3- sqrt 2 ); b) y = (2m + 3) * x – m jest malejąca d) y = 4mx – 2x + 5 jest rosnąca y = 1 + m jest stała. f)