...

4.47. Wyznacz wszystkie wartości a, dla których wykres funkcji liniowej y=-2ax+a+ 6 przechodzi przez I, II i III ćwiartkę układu współrzędnych.

4.47. Wyznacz wszystkie wartości a, dla których wykres funkcji liniowej y=-2ax+a+ 6 przechodzi przez I, II i III ćwiartkę układu współrzędnych.

Zobacz!