4.54. Z punktu A poprowadzono dwie styczne do okręgu o środku O i promieniu r. Półprosta mathcal AO ^ -* przecina okrąg w dwóch punktach punktu Q od poprowadzonych stycznych jest dwa razy większa niż odległość punk r= 1 2 |AP|.; P|Q Wykaż, tu P od tych stycznych, to

4.54. Z punktu A poprowadzono dwie styczne do okręgu o środku O i promieniu r. Półprosta mathcal AO ^ -* przecina okrąg w dwóch punktach punktu Q od poprowadzonych stycznych jest dwa razy większa niż odległość punk r= 1 2 |AP|.; P|Q Wykaż, tu P od tych stycznych, to