4.59. Przy okrągłym stole ustawiono 6 jednakowych krzeseł. Na ile sposobów może usiąść przy tym stole 6 osób, tak aby: a) osoby A i B siedziały obok siebie 6) osoby A i B usiadły naprzeciwko siebie między osobami A i B siedziała tylko osoba C osoby A i B siedziały naprzeciwko siebie i jednocześnie osoby C ID siedziały na przeciwko siebie? chłopców. Każda dziewczynka ma Uwaga: Dwa rozmieszczenia przy stole uznajemy za różne, jeżeli w tych rozmieszc niach co najmniej jedna osoba ma różnych sąsiadów.

4.59. Przy okrągłym stole ustawiono 6 jednakowych krzeseł. Na ile sposobów może usiąść przy tym stole 6 osób, tak aby: a) osoby A i B siedziały obok siebie 6) osoby A i B usiadły naprzeciwko siebie między osobami A i B siedziała tylko osoba C osoby A i B siedziały naprzeciwko siebie i jednocześnie osoby C ID siedziały na przeciwko siebie? chłopców. Każda dziewczynka ma

Uwaga: Dwa rozmieszczenia przy stole uznajemy za różne, jeżeli w tych rozmieszc niach co najmniej jedna osoba ma różnych sąsiadów.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz