...

4.61. Dany jest okrąg o promieniu r i prosta, której odległość od środka okręgu 131 jest równa d. Zbadaj położenie prostej k i okręgu o w zależności od a a) r = 4, d=0-3 c) r=-a, d=6+a b) r = 0, d=8-a d) ra-1, d=a+1 Wzajemne położenie dwóch okręgów

4.61. Dany jest okrąg o promieniu r i prosta, której odległość od środka okręgu 131 jest równa d. Zbadaj położenie prostej k i okręgu o w zależności od a a) r = 4, d=0-3 c) r=-a, d=6+a b) r = 0, d=8-a d) ra-1, d=a+1 Wzajemne położenie dwóch okręgów

Zobacz!