...

4.60. Do danego okręgu poprowadzono styczną tak, że końce A, B średnicy teg okręgu są odległe od stycznej o 25 cm i o 15 cm. Oblicz promień tego okręgu. 4 Geometria płaska – okręgi i koła

4.60. Do danego okręgu poprowadzono styczną tak, że końce A, B średnicy teg okręgu są odległe od stycznej o 25 cm i o 15 cm. Oblicz promień tego okręgu. 4 Geometria płaska – okręgi i koła

Zobacz!