...

4.59. Z punktu A poprowadzono dwie styczne do okręgu o środku O promieniur Półprosta AO przecina okrąg w dwóch punktach P Q. Wykaż, że jeśli odległość punktu Q od poprowadzonych stycznych jest dwa razy większa niż odległość punk 1 tu P od tych stycznych, to r ==|AP.

4.59. Z punktu A poprowadzono dwie styczne do okręgu o środku O promieniur Półprosta AO przecina okrąg w dwóch punktach P Q. Wykaż, że jeśli odległość punktu Q od poprowadzonych stycznych jest dwa razy większa niż odległość punk 1 tu P od tych stycznych, to r ==|AP.

Zobacz!