...

4.57. Miara kąta utworzonego przez dwa promienie okręgu jest równa a. Pod jakim kątem widać ten okrąg z punktu przecięcia stycznych do okręgu, poprowa dzonych z końców tych promieni, jeśli a) a = 45° b) a =60° α= c) a = 100° d) a = 141°? 4.58. 7 punktu

4.57. Miara kąta utworzonego przez dwa promienie okręgu jest równa a. Pod jakim kątem widać ten okrąg z punktu przecięcia stycznych do okręgu, poprowa dzonych z końców tych promieni, jeśli a) a = 45° b) a =60° α= c) a = 100° d) a = 141°? 4.58. 7 punktu

Zobacz!