...

4.65. Wyznacz promienie okręgów wiedząc że, gdyby te okręgi były styczne ze- wnętrznie, to odległość między ich środkami byłaby równa 15 cm; a gdyby te okręgi były styczne wewnętrznie, to odległość między ich środkami byłaby równa 3 cm. Wyznacz promienie tych okręgów.

4.65. Wyznacz promienie okręgów wiedząc że, gdyby te okręgi były styczne ze- wnętrznie, to odległość między ich środkami byłaby równa 15 cm; a gdyby te okręgi były styczne wewnętrznie, to odległość między ich środkami byłaby równa 3 cm. Wyznacz promienie tych okręgów.

Zobacz!