...

4.66. Trzy okręgi o promieniu r są styczne zewnętrznie, każdy do dwóch pozosta- łych. Wyznacz długości boków i miary kątów trójkąta, utworzonego przez punkty styczności. Dwa okręgi o(A, r) io(B, ra) są styczne zewnętrznie do siebie i oba są stycz- ne wewnętrznie do okręgu o(C, rs). Obwód trójkąta ABC wynosi 25 cm. Oblicz rg.

4.66. Trzy okręgi o promieniu r są styczne zewnętrznie, każdy do dwóch pozosta- łych. Wyznacz długości boków i miary kątów trójkąta, utworzonego przez punkty styczności. Dwa okręgi o(A, r) io(B, ra) są styczne zewnętrznie do siebie i oba są stycz- ne wewnętrznie do okręgu o(C, rs). Obwód trójkąta ABC wynosi 25 cm. Oblicz rg.

Zobacz!