4.67. Dany wyznacz miarę kąta a. a) 214 degrees; 33 degrees jest okrąg o środku w punkcie O. Korzystając z danych na rysunku, b) a 18 degrees; 95 degrees; 56 degrees

4.67. Dany wyznacz miarę kąta a. a) 214 degrees; 33 degrees jest okrąg o środku w punkcie O. Korzystając z danych na rysunku, b) a

18 degrees; 95 degrees; 56 degrees