4.70. Dany jest okrąg o środku w punkcie O. Korzystając z danych na rysunku, oblicz alpha . a) b) c) 80 120 ^ 3; alpha; bullet C; 2x+140^ prime 100

4.70. Dany jest okrąg o środku w punkcie O. Korzystając z danych na rysunku, oblicz alpha . a) b) c) 80 120 ^ 3; alpha; bullet C; 2x+140^ prime 100