4.71. W turnieju szachowym startowało 10 zawodników. W pierwszej fazie każdy z zawodników rozegrał po dwie partie z każdym z pozostałych, po czyn pewna liczba zawodników musiała wyjechać na zgrupowanie kadry i w drugiej fazie każdy z pozo stałych rozegrał z każdym po jednej partii. Ilu uczestników wyjechalo na zgrupowanie kadry, jeśli w obu fazach turnieju rozegrano łącznie 111 partii?

4.71. W turnieju szachowym startowało 10 zawodników. W pierwszej fazie każdy z zawodników rozegrał po dwie partie z każdym z pozostałych, po czyn pewna liczba zawodników musiała wyjechać na zgrupowanie kadry i w drugiej fazie każdy z pozo stałych rozegrał z każdym po jednej partii. Ilu uczestników wyjechalo na zgrupowanie kadry, jeśli w obu fazach turnieju rozegrano łącznie 111 partii?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz