...

4.82. Grupe 12 drużyn sportowych, wśród których są drużyny A, B, C, dzielimy na way równe podgrupy w taki sposób, że każda z drużyn A, B, C znajduje się w innej Kombinatoryka – zadania różne odbywają się zajęcia SKS z siatkówki i koszykówki. W pewnej grupie chlopców tej szkoły dwunastu chodzi na koszykówkę, piętnastu na siatkówkę, a tyl lo pięciu na obydwa zajęcia SKS. Ilu co najmniej chłopców liczy ta grupa?

 4.82. Grupe 12 drużyn sportowych, wśród których są drużyny A, B, C, dzielimy na way równe podgrupy w taki sposób, że każda z drużyn A, B, C znajduje się w innej Kombinatoryka – zadania różne odbywają się zajęcia SKS z siatkówki i koszykówki. W pewnej grupie chlopców tej szkoły dwunastu chodzi na koszykówkę, piętnastu na siatkówkę, a tyl lo pięciu na obydwa zajęcia SKS. Ilu co najmniej chłopców liczy ta grupa?

Zobacz!

Dodaj komentarz