4.92. Podczas rozwiązywania zadań z kombinatoryki w pewnej klasie jeden z uczniów, doskonały z biologii, ze zdziwieniem stwierdził, że liczba wyrazów (ma jących sens lub nie) otrzymanych z przestawienia liter wyrazu PRAWDOPODOBIEN. STWO jest porównywalna z liczbą tzw. synaps neuronów (czyli styków pomiędzy neuronami) w korze mózgowej człowieka. Ile synaps ma kora mózgowa człowieka?

4.92. Podczas rozwiązywania zadań z kombinatoryki w pewnej klasie jeden z uczniów, doskonały z biologii, ze zdziwieniem stwierdził, że liczba wyrazów (ma jących sens lub nie) otrzymanych z przestawienia liter wyrazu PRAWDOPODOBIEN. STWO jest porównywalna z liczbą tzw. synaps neuronów (czyli styków pomiędzy neuronami) w korze mózgowej człowieka. Ile synaps ma kora mózgowa człowieka?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz