4. Wykres funkcji y = 9 – 2 * (x + 1) ^ 2 przecina oś OY w punkcie o rzędnej: A. 11 B. 10 C. 7 D. 2

4. Wykres funkcji y = 9 – 2 * (x + 1) ^ 2 przecina oś OY w punkcie o rzędnej: A. 11 B. 10 C. 7 D. 2