3. Funkcja kwadratowa y = – 2x * (x – 8) jest rosnąca w przedziale: A. (4,+ infty) B. (- infty,8) C. ( (- infty,4) D. (8,+ infty)

3. Funkcja kwadratowa y = – 2x * (x – 8) jest rosnąca w przedziale: A. (4,+ infty) B. (- infty,8) C. ( (- infty,4) D. (8,+ infty)