40. Oszacuj liczbę sqrt(3) * z dokładnością do 0,1. Następnie wykaż (bez użycia kalkula tora), że liczba (5sqrt(3) – 6, 5)/2 (1, 1 1/4) należy do przedziału 1,1

40. Oszacuj liczbę sqrt(3) * z dokładnością do 0,1. Następnie wykaż (bez użycia kalkula tora), że liczba (5sqrt(3) – 6, 5)/2 (1, 1 1/4) należy do przedziału 1,1