40. Wykaż, że liczba sqrt(11) jest liczbą niewymierną.

40. Wykaż, że liczba sqrt(11) jest liczbą niewymierną.