...

41. Wielomian W(x) jest trzeciego stopnia i ma dwa pierwiastki: -1 ora: 1, przy czym 1 jest pierwiastkiem dwukrotnym. Wykres funkcji wielomianowe, y = w(x) przecina oś OY w punkcie o rzędnej 2. a) Napisz wzór funkcji y = w(x) w postaci uporządkowanej. b) Rozwiąz nierówność w(x) > 4x³- 5x²-2x + 3.

41. Wielomian W(x) jest trzeciego stopnia i ma dwa pierwiastki: -1 ora: 1, przy czym 1 jest pierwiastkiem dwukrotnym. Wykres funkcji wielomianowe, y = w(x) przecina oś OY w punkcie o rzędnej 2. a) Napisz wzór funkcji y = w(x) w postaci uporządkowanej. b) Rozwiąz nierówność w(x) > 4x³- 5x²-2x + 3.

Zobacz!