...

42. Na rysunku obok przedstawiony jest frag- ment wykresu funkcji wielomianowej y = w(x), gdzie st. W(x) = 3. Funkcja ta ma dwa miejsca zerowe: 5 oraz -1, a dla argumentu 3 przyjmuje wartość 32. 32 a) Napisz wzór tej funkcji w postaci iloczynu.czyn ników stopnia pierwszego. b) Wyznacz argumenty, dla których funkcja y= w(x) przyjmuje wartości mniejsze, niż funk- cja f(x)=-x²+ 13x + 5. -2

42. Na rysunku obok przedstawiony jest frag- ment wykresu funkcji wielomianowej y = w(x), gdzie st. W(x) = 3. Funkcja ta ma dwa miejsca zerowe: 5 oraz -1, a dla argumentu 3 przyjmuje wartość 32. 32 a) Napisz wzór tej funkcji w postaci iloczynu.czyn ników stopnia pierwszego. b) Wyznacz argumenty, dla których funkcja y= w(x) przyjmuje wartości mniejsze, niż funk- cja f(x)=-x²+ 13x + 5. -2

Zobacz!