...

5.102. We wspólnym układzie współrzędnych naszkicuj wykresy funkcji f(x)=sin oraz g(x) = cosx, gdzie x = (-2, 2). Na podstawie tych wykresów: a) wyznacz argumenty, dla których obie funkcje przyjmują tę samą wartość, b) porównaj liczby (sin 109 i cos 109°) oraz (sin 271° i cos 271″), c) wyznacz wartości funkcji f(x) = sinx dla tych argumentów, dla których funk cja g(x) = cosx przyjmuje wartość 1 2

5.102. We wspólnym układzie współrzędnych naszkicuj wykresy funkcji f(x)=sin oraz g(x) = cosx, gdzie x = (-2, 2). Na podstawie tych wykresów: a) wyznacz argumenty, dla których obie funkcje przyjmują tę samą wartość, b) porównaj liczby (sin 109 i cos 109°) oraz (sin 271° i cos 271″), c) wyznacz wartości funkcji f(x) = sinx dla tych argumentów, dla których funk cja g(x) = cosx przyjmuje wartość 1 2

Zobacz!