...

5.103. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcj f(x)=tgx, gdzie xe, Na podstawie wykresu a) określ znak iloczynu tg(-113°)-tg 65°-tg 124°, b) wyznacz argumenty, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartość 1, c) podaj zbiór argumentów, dla których funkcja / przyjmuje wartości mniejsze od-1.

5.103. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcj f(x)=tgx, gdzie xe, Na podstawie wykresu a) określ znak iloczynu tg(-113°)-tg 65°-tg 124°, b) wyznacz argumenty, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartość 1, c) podaj zbiór argumentów, dla których funkcja / przyjmuje wartości mniejsze od-1.

Zobacz!