...

5.104. Naszkicuj wykres funkcji f (x) = ctgx, gdzie xe a) uporządkuj malejąco liczby. ctg(-61°), ctg 265°, ctg 3°, ctg 178°, Na podstawie tego wykresu: b) podaj argumenty, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartość -√3, c) wyznacz zbiór argumentów, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartości większe od 1.

5.104. Naszkicuj wykres funkcji f (x) = ctgx, gdzie xe a) uporządkuj malejąco liczby. ctg(-61°), ctg 265°, ctg 3°, ctg 178°, Na podstawie tego wykresu: b) podaj argumenty, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartość -√3, c) wyznacz zbiór argumentów, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartości większe od 1.

Zobacz!