...

5.105. We wspólnym układzie współrzędnych naszkicuj wykresy funkcji f(x)=1 oraz g(x)-ctgx, gdzie x < (-1,a). Następnie: a) wypisz argumenty, dla których obie funkcje przyjmują tę samą wartość b) podaj zbiór argumentów, dla których wartości funkcji g są większe od wartość funkcji. 5. Trygonometria Następnie sko-

5.105. We wspólnym układzie współrzędnych naszkicuj wykresy funkcji f(x)=1 oraz g(x)-ctgx, gdzie x < (-1,a). Następnie: a) wypisz argumenty, dla których obie funkcje przyjmują tę samą wartość b) podaj zbiór argumentów, dla których wartości funkcji g są większe od wartość funkcji. 5. Trygonometria Następnie sko-

Zobacz!