...

5.106. Naszkicuj wykres funkcji y = tgx w przedziale (-) 171 rzystaj z okresowości funkcji f(x) = tgx i wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x, dla których: a) funkcja ƒ przyjmuje wartość √3, b) funkcja / przyjmuje wartość √3 3 c) funkcja / przyjmuje wartości ujemne.

5.106. Naszkicuj wykres funkcji y = tgx w przedziale (-) 171 rzystaj z okresowości funkcji f(x) = tgx i wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x, dla których: a) funkcja ƒ przyjmuje wartość √3, b) funkcja / przyjmuje wartość √3 3 c) funkcja / przyjmuje wartości ujemne.

Zobacz!