...

5.108. Naszkicuj wykres funkcji y = sinx w przedziale (-n, n). Następnie sko rzystaj z okresowości funkcji f(x) = sinx i wyznacz w zbiorze liczb rzeczywistych: a) argumenty, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartość 1, b) argumenty, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartość 2 c) miejsca zerowe funkcji f, d) przedziały, w których funkcja ƒ przyjmuje wartości dodatnie.

5.108. Naszkicuj wykres funkcji y = sinx w przedziale (-n, n). Następnie sko rzystaj z okresowości funkcji f(x) = sinx i wyznacz w zbiorze liczb rzeczywistych: a) argumenty, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartość 1, b) argumenty, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartość 2 c) miejsca zerowe funkcji f, d) przedziały, w których funkcja ƒ przyjmuje wartości dodatnie.

Zobacz!