...

5.113. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymasz przesuwając równolegle wykres funkcji: a) f(x)=sin2x o wektor u = b) f(x)=cos3x o wektor u = c) f(x)=18 o wektor ü

5.113. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymasz przesuwając równolegle wykres funkcji: a) f(x)=sin2x o wektor u = b) f(x)=cos3x o wektor u = c) f(x)=18 o wektor ü

Zobacz!