...

5.114. Dane są funkcje fig. Podaj, o jaki wektor wzdłuż osi OX należy przesunąć wykres funkcji f, aby otrzymać wykres funkcji g. a) f(x) = sin 3x g(x)=sin 3x+- b) f(x) = cos(x)= cos() c) f(x)=te(232) 9(x)=te(3*+ 25 5. Trygonometria

5.114. Dane są funkcje fig. Podaj, o jaki wektor wzdłuż osi OX należy przesunąć wykres funkcji f, aby otrzymać wykres funkcji g. a) f(x) = sin 3x g(x)=sin 3x+- b) f(x) = cos(x)= cos() c) f(x)=te(232) 9(x)=te(3*+ 25 5. Trygonometria

Zobacz!