...

5.13. Dany jest obwód trójkąta przedstawionego na rysunku. Wyznacz wszystkie pary liczb naturalnych (x, y), dla których istnieje taki trójkąt.

5.13. Dany jest obwód trójkąta przedstawionego na rysunku. Wyznacz wszystkie pary liczb naturalnych (x, y), dla których istnieje taki trójkąt.

Zobacz!